Kognitywistyczna i pragmalingwistyczna analiza pewnych nazw wartości

Halina Zgółkowa

Poradnik Językowy 6/2007 s. 18-26
Dział: Artykuły i rozprawy