Synonimia w odmianach środowiskowych i słownictwie wspólnoodmianowym współczesnej polszczyzny

Anna Cegieła, Andrzej Markowski

Poradnik Językowy 6/1986 s. 381-387
Dział: Artykuły