O znaczeniu czasowników wyrażających dyskurs. (Przyczynek do synonimii leksykalnej)

Emilia Kozarzewska

Poradnik Językowy 6/1986 s. 394-403
Dział: Artykuły