Synonimia słowotwórcza — perspektywy badawcze

Hanna Jadacka

Poradnik Językowy 6/1986 s. 404-412
Dział: Artykuły