Walery Pisarek, Słowa między ludźmi, Warszawa 1986

Jerzy Podracki

Poradnik Językowy 6/1986 s. 419-421
Dział: Recenzje