Eugeniusz Grodziński, Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii, Wrocław 1985

Elżbieta Wierzbicka [Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska]

Poradnik Językowy 6/1986 s. 421-425
Dział: Recenzje