Prace naukowe Profesora Stanisława Skorupki z lat 1935—1985

Poradnik Językowy 6/1986 s. 426-433
Dział: Bibliografia