Nowe czasowniki I. Derywaty sufiksalne

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 6/1986 s. 434-437
Dział: Co piszą o języku?