Polskie i rosyjskie frazeologizmy o proweniencji biblijnej

Dorota Żuchowska, Maria Portniagina

Poradnik Językowy 6/2007 s. 27-38
Dział: Artykuły i rozprawy