Problemy derywacji semantycznej rzeczowników ekspresywnych

Ewa Masłowska

Poradnik Językowy 7/1986 s. 479-485
Dział: Artykuły