Rola przepisów algorytmicznych w kształtowaniu podstaw racjonalnego myślenia na lekcjach gramatyki języka polskiego

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 7/1986 s. 486-493
Dział: Język polski w szkole