Zapis wymowy polskiej w dwóch słownikach dwujęzycznych

Tadeusz Piotrowski

Poradnik Językowy 7/1986 s. 497-498
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki