O stylu formalnym i nieformalnym

Zygmunt Saloni

Poradnik Językowy 7/1986 s. 500-502
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki