Halina Wiśniewska, Renesansowe życie i dzieło Sebastiana Fabiana Klonowicza, Lublin 1985

Halina Rybicka [Halina Rybicka-Nowacka]

Poradnik Językowy 7/1986 s. 503-505
Dział: Recenzje