Jarmila Panevová, Formy a funkce ve stavbě české věty, Praha 1980

Dorota Wielechowska

Poradnik Językowy 7/1986 s. 505-507
Dział: Recenzje