Helena Běličová, Sémantická struktura věty a kategorie pádu, Praha 1982

Dorota Wielechowska

Poradnik Językowy 7/1986 s. 507-509
Dział: Recenzje