Konstrukcja materiałów nauczania a rozwijanie kompetencji językowej i interkulturowej w dydaktyce języków obcych (na przykładzie podręcznika do nauczania języka polskiego M. Majewskiej-Meyers)

Hanna Komorowska

Poradnik Językowy 6/2007 s. 51-63
Dział: Artykuły i rozprawy