Zagadnienia interferencji w nauczaniu języka polskiego jako obcego

Grażyna Balkowska

Poradnik Językowy 8/1986 s. 549-556
Dział: Język polski za granicą