O niektórych formach sygnalizowania łączności jednostek frazeologicznych w polsko-rosyjskim naukowym słowniku frazeologicznym

Anna Inżewatkina

Poradnik Językowy 8/1986 s. 556-559
Dział: Język polski za granicą