Prace nad antologią tekstów porównawczych polsko-obcojęzycznych

Jan Piotrowski

Poradnik Językowy 8/1986 s. 559-561
Dział: Język polski za granicą