Władysław Sawrycki, Kultura żywego słowa, Toruń 1985

Henryk Kurczab, Maria Wolan

Poradnik Językowy 8/1986 s. 562-563
Dział: Recenzje