Jan Miodek, Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1983

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 8/1986 s. 564-565
Dział: Recenzje