Nowe czasowniki (3)

R. S. [Roxana Sinielnikoff]

Poradnik Językowy 8/1986 s. 568-572
Dział: Co piszą o języku?