Ujednolicenie słownictwa definicyjnego na przykładzie wybranych definicji czasowników ze Słownika języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka

Marta Piasecka

Poradnik Językowy 6/2007 s. 64-84
Dział: Artykuły i rozprawy