Profesor Witold Doroszewski — znawca i miłośnik języka ojczystego. (Wspomnienie)

Stanisław Skorupka

Poradnik Językowy 9-10/1986 s. 578-583
Dział: Artykuły