Typy wariantów fleksyjnych współczesnej polszczyzny

Teresa Skubalanka

Poradnik Językowy 9-10/1986 s. 602-606
Dział: Artykuły