Język – wartości – polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, red. Jerzy Bartmiński, Lublin 2006

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 6/2007 s. 85-89
Dział: Recenzje