O nazwach żeńskich i dopełniaczu rzeczowników męskich po latach

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 9-10/1986 s. 656-658
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów