Norma realna a kodyfikacja (na przykładzie rozsztrzygnięć Słownika poprawnej polszczyzny PWN)

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 9-10/1986 s. 607-611
Dział: Artykuły