Funkcje bezokolicznika w Listach do Marysieńki Sobieskiego

Marian Jurkowski

Poradnik Językowy 1/1988 s. 50-57
Dział: Artykuły