Nad słownictwem powieści J. I. Kraszewskiego Starosta warszawski. I. Typowe procesy leksykalno-semantyczne schyłku XIX wieku

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 1/1988 s. 58-65
Dział: Artykuły