Barbara Bartnicka, Marian Jurkowski, Wojciech Jekiel, Danuta Wasilewska, Krzysztof Wrocławski, Uczmy się polskiego. Podręcznik języka polskiego, Warszawa 1984

Mirosław Jelonkiewicz

Poradnik Językowy 1/1988 s. 74-76
Dział: Recenzje