O rzeczownikach typu badawczo-rozwojowy

H. S. [Halina Satkiewicz]

Poradnik Językowy 1/1988 s. 81-83
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
badawczo-rozwojowy