Nad słownictwem powieści J. I. Kraszewskiego Starosta warszawski. II. Problem archaizacji tekstu

Danuta Buttler

Poradnik Językowy 2/1988 s. 90-95
Dział: Artykuły