Lingwistyka tekstu – stan aktualny i perspektywy

Bożena Witosz

Poradnik Językowy 7/2007 s. 3-18
Dział: Artykuły i rozprawy