Neologizmy z formantem -arka w ogłoszeniach prasowych

A. M. [Andrzej Markowski]

Poradnik Językowy 3/1988 s. 232-234
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
-arka