Iwona Nowakowska-Kempna, Konstrukcje zdaniowe z leksykalnymi wykładnikami predykatów uczuć, Katowice 1986

Krzysztof Korżyk

Poradnik Językowy 4/1988 s. 295-298
Dział: Recenzje