Stanisław Dubisz, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego. (Nurt ludowy w latach 1945—1975), Wrocław 1986

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 4/1988 s. 298-301
Dział: Recenzje