Transfer translatoryczny neologizmów Joyce'owskich z fragmentów Ulissesa w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego

Justyna Walczak

Poradnik Językowy 7/2007 s. 41-54
Dział: Artykuły i rozprawy