Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1987

Krystyna Długosz-Kurczabowa, Władysław Kupiszewski

Poradnik Językowy 5/1988 s. 358-389
Dział: Bibliografia