Esperanto w teorii i praktyce [Józef Żytyński, Esperanto i esperantyści, Warszawa 1987; Andrzej Pettyn, Alina Wójcik, Minirozmówki esperanckie, Warszawa 1986]

Marek Szałek

Poradnik Językowy 5/1988 s. 391-392
Dział: Recenzje