O rozwoju znaczeń dystrybutywnych czasowników wieloprefiksalnych w językach słowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i języków południowosłowiańskich (na podstawie funkcji prefiksu po-)

Maciej Kawka

Poradnik Językowy 3/1987 s. 177-184
Dział: Artykuły