Z problemów tłumaczenia dialektyzmów w językach bliskopokrewnych (na materiale polskiego przekładu Cichego Donu)

Marek Marszałek

Poradnik Językowy 3/1987 s. 185-190
Dział: Artykuły