Stałe i zmienne czynniki w rozwoju polskiej fleksji (na przykładzie rzeczowników żeńskich spółgłoskowych typu kieszeń)

Władysława Książek-Bryłowa

Poradnik Językowy 3/1987 s. 191-197
Dział: Artykuły

Wyrażenia:
kieszeń