Relacja przyzwolenia w języku staropolskim

Zdzisława Krążyńska

Poradnik Językowy 3/1987 s. 198-207
Dział: Artykuły