Z problematyki słowotwórstwa nazw miejsca w gwarach nad środkowym Wieprzem

Jerzy Sierociuk

Poradnik Językowy 3/1987 s. 217-225
Dział: Artykuły