Władysław Kuraszkiewicz,1) Ruthenica. Studia z historycznej i współczesnej dialektologii wschodniosłowiańskiej, redaktor naukowy Janusz Rieger, Warszawa 1985; 2) Polski język literacki. Studia nad historią i strukturą, wybór i opracowanie Wojciech Ryszard Rzepka i Bogdan Walczak, Warszawa 1986

Leszek Moszyński

Poradnik Językowy 3/1987 s. 226-228
Dział: Recenzje