„Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo”, Towarzystwo Naukowe KUL, t. XXX—XXI, z. 6, Lublin 1982—1983

Halina Karaś

Poradnik Językowy 3/1987 s. 228-231
Dział: Recenzje