Wiktor Steffen, Słownik warmiński, Wrocław 1984

Henryka Perzowa

Poradnik Językowy 3/1987 s. 231-234
Dział: Recenzje