Alina Kowalska, Dzieje języka polskiego na Górnym Śląsku w okresie habsburskim (1526–1742), Wrocław 1986

Andrzej Bańkowski

Poradnik Językowy 3/1987 s. 234-236
Dział: Recenzje